ANVÄNDARVILLKOR APP

AVTAL AVSEENDE MATCH CUP SWEDEN!
                                                    

1 ALLMÄNT
Match Cup Sweden! är en tjänst för Användare upp till 18 år, som syftar till att göra så att barn och unga som följer en tipspromenad under Match Cup på Marstrand kan acceptera utmaningar och därmed få positiv feedback i form av erbjudanden och upplevelser. Tjänsten skickar notiser om att besökaren befinner sig i en zon med utmaningar och vart man ska gå för att få ta del av ett sådant erbjudande. Tjänsten får endast användas med målsmans godkännande om användaren är under 16 år.

2 TELIAS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN
För att kunna använda tjänsten behöver användaren ladda ner Match Cup!-applikationen (”Applikationen”) till en mobiltelefon (”Mobila Enheten”). 

Den Mobila Enheten där Applikationen är installerad kräver internetanslutning för att Tjänsten ska fungera. Abonnenten ansvarar själv för abonnemang och internetanslutning inklusive avgifter för internet och för den datatrafik som krävs.

3 ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN
Abonnenten är införstådd med att Tjänsten från tid till annan uppmuntrar till att besöka zoner med utmaningar. Create Agency har inget ansvar för hur dessa utmaningar utförs.
4 BETALNING
Det tillkommer inga kostnader för att ladda ned Applikationen eller för att använda Tjänsten. Kostnader för datatrafik vid nedladdning av Applikationen samt en mindre mängd data för att tjänsten ska fungera, då den inte är kopplad mot wifi, kan tillkomma.

5 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Create Agency samlar in följande personuppgifter via Applikationen. 
I)    telefonnummer tillhörande abonnemang
II)    datum, tid och plats där utmaningen är accepterad

Create Agency och Create Agencys samarbetspartners behandlar och sparar uppgifterna i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar.  
Personuppgifterna behandlas för att kunna använda Tjänsten samt för att utveckla nya funktioner i Applikationen. 
För information om hur Create behandlar personuppgifter och hur Användaren tillvaratar sina rättigheter se: 

https://gkssmatchcupsweden.se/integritetspolicy

6 KRYPTERING OCH DATALAGRING
Data samlas i telefonen och synkroniseras med databasen varje gång Användaren startar Applikationen. Användarens data krypteras alltid när den sänds från telefon till databas, och bearbetas inom EU. Service och support kan komma att ske från land utanför EU.

7 SAMTYCKE
Abonnenten (målsman) samtycker till och är införstådd med att följande personuppgifter inhämtas och behandlas i samband med användandet av Tjänsten:
I)    telefonnummer tillhörande abonnemang
II)    datum, tid och plats där utmaningen är accepterad

Från och med dagen för aktivering av Tjänsten sparas aktuell data. Data sparas till dess att Användaren väljer att ta bort sitt konto i appen. När kontot tas bort anonymiseras användarens uppgifter. 


8 ÄNDRING OCH UPPSÄGNING 
Create ändrar och förbättrar ständigt Tjänsten. Create kan komma att lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta Tjänsten i sin helhet. 


9 UPPSÄGNING OCH STÄNGNING AV TJÄNSTEN
Användaren kan när som helst sluta att använda Tjänsten genom att ta bort sitt konto via ”Inställningar” i applikationen. Skulle Användaren vilja börja använda Tjänsten igen måste Användaren på nytt installera Applikationen och genomgå registreringsförfarandet. Inga tidigare personuppgifter kommer då att vara tillgängliga.


När kontot tas bort anonymiseras Användarens uppgifter.