Partners

Bli partner

Segling förkroppsligar hållbarhet som få andra idrotter. Tror man på att associeras med värden som gott sportmanskap, ”laget före jaget” och ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och omgivning så har en investering kopplad till segling alla förutsättningar att ge god avkastning.

Ett partnerskap med Match Cup Marstrand innebär en unik möjlighet att använda hela evenemanget och destinationen Marstrand som kommunikationsplattform. Oavsett om behovet är varumärkes byggande exponering, strategisk kommunikation eller relationsstärkande aktiviteter. Vi erbjuder flera alternativ för att tillgodose alla eller bara vissa delar.

Partnerfamiljen är en stark och dynamisk företagsgrupp där det under hela året skapas en mängd tillfällen att lära känna varandra och ta till vara på spännande affärsmöjligheter.

Titelpartner. För frågor rörande titelpartnerskap till Match Cup Marstrand eller Womens Trophy, kontakta oss för mer information.

Kontakta oss så berättar vi mer:
 

Marcus
Marcus Dunér
marcus@createagency.se

+46709408792

Huvudpartners

Official Timekeeper

Media Partners

Organising Partners

Official Suppliers